Tag Archives: utrikeskorrespondent

Säkerhetshandbok för journalister – En början till förändring

Varje år förföljs, hotas, skadas, fängslas och dödas journalister över hela världen. Många förändringar krävs för att göra det journalistiska yrket säkrare. Som en början hölls i samband med Pressfrihetsdagen den 6 maj i år ett seminarium om journalisters säkerhet.

Under seminariet presenterade frilansjournalisten Martin Schibbye bland annat en idé om en säkerhetshandbok för journalister. Det är tänkt att handboken ska vara en hjälp i att planera och genomföra de riskfyllda uppdragen. Den bör vara praktiskt utformad och förutom viktiga råd och tips innehålla erfarenhetsberättelser. Innehållet bör vidare behandla allt ifrån packlistor till hur man lägger tryckförband och information om vad som händer vid en minexplosion. Det är också en fördel om boken är användbar även för andra grupper än journalister, såsom backpackers och turister.

Målet är att boken ska fungera som ett stöd under journalistiskt arbete i konfliktzoner. Att lära sig av andras erfarenheter är en av de viktigaste delarna till att göra arbetet säkrare. En av de viktigaste delarna kommer därför att bli journalisternas egna berättelser, där man delar med sig av erfarenheter – både från då det gått bra och då det gått mindre bra.  Erfarenheter både från före, under och efter ett uppdrag är värdefulla.

Är du journalist är du välkommen att bidra med dina erfarenheter till säkerhetshandboken. Du kan vända dig till Svenska Unescorådet för mer information. De nås på adressen u.infounesco@gov.se . Bidraget bör vara inlämnat senast den 1 oktober 2014, eftersom boken kommer att lanseras under Pressfrihetsdagen i Stockholm den 3 maj 2015. Martin Schibbye är redaktör för boken. Ditt bidrag är mycket välkommet! Läs mer här.

Under seminariet diskuterades också andra vägar att gå för att göra arbetet säkrare. Något som togs upp är att kompetensen måste ökas. Den kompetens och erfarenhet som redan finns bör utnyttjas till fullo, och den måste tas till vara på och tillgängliggöras. Likaså måste riskanalyserna förbättras. De standardformulär för riskanalyser som finns bör jämföras och förbättras. Det måste också klargöras vem man larmar i en nödsituation, och ett internationellt skyddsombud – fungerande som kontaktperson för frilansare – vore värdefullt. Vill du läsa mer om vad som diskuterades under seminariet finns en längre sammanfattning här.

Slutligen behövs fler diskussioner och seminarier i ämnet. Det finns mycket som kan göras för att förbättra säkerheten för journalister. Även små förändringar kan göra stor skillnad. Det finns mycket som måste klargöras och konkretiseras, och ansvarsfrågor måste klaras upp. Den tänkta handboken är en början till förändring.

Martin Schibbyes inledning från seminariet finns att läsa här. Du kan också läsa UNESCO:s rapport World trends in Freedom of Expresson and Media Development här.

Melody Sundberg