Tag Archives: kalityfonden

Video om fängslade etiopiska Zone 9 Bloggers och journalister

 

Det behövdes en alternativ röst i Etiopien. Någon som vågade tala sanning. Någon som vågade kräva förändring.

Någon som vågade bry sig.

En grupp unga etiopiska bloggare började därför berätta om de överträdelser som pågick mot de mänskliga rättigheterna. Gruppen valde att kalla sig själva för “Zone 9 Bloggers”, ett namn som syftar på zonerna i Kalityfängelset, där politiska fångar och journalister ofta fängslas. Fängelset har åtta zoner, men den nionde “zonen” är ett smeknamn på hela Etiopien: Även om du befinner dig utanför fängelsemurarna, är du ändå inte fri.

Gruppen ville vara en röst för denna nionde zon. De bestämde sig för att blogga och använda sociala medier för att skriva om demokrati och mänskliga rättigheter. De höll kampanjer om att respektera konstitutionen och rätten till demonstration. De krävde att censuren skulle stoppas.

Trots att det som gruppen gjorde var konstitutionellt, stämplades det av regeringen som ett brott.

Idag är sex av bloggarna, och tre journalister som arresterades samtidigt, fängslade i fängelserna Kality och Kilinto. De har varit frihetsberövade sedan april 2014. Precis som många andra journalister och människorättsaktivister står de inför terrorismåtal.

Videon

I fängelset föddes en idé om att skapa något som berättar om vad som hänt och som samtidigt är lätt att sprida. Endalkachew Chala, medgrundare till bloggargruppen, fick sedan idén om att göra en video. Videon skulle berätta om fängslandena och samtidigt beskriva situationen i landet. Den skulle vara pedagogisk och lätt att sätta sig in i för de som inte kände till fallet sedan tidigare.

Videon skapades med ekonomiskt stöd från Kalityfonden. Den illustrerades och animerades av Animática Studios. Melody Sundberg stod för regi och manus som är skrivet tillsammans med Endalkachew Chala och Zone 9 bloggaren Jomanex Kasaye.

Videon ska vara lättillgänglig och har därför delats på YouTube och i andra sociala medier. Undertexter på engelska och svenska finns tillgängliga och kan aktiveras genom videoinställningarna i YouTube. Fler språk kan komma att läggas till i framtiden.

Hjälp till att sprida budskapet!

Vad som hände bloggarna är en kraftig överträdelse mot yttrandefriheten – en frihet tillhörande oss alla. Fängslandet av människorättsaktivister, bloggare och journalister måste upphöra.

Zone 9 bloggarna själva säger att “vi bloggar för att vi bryr oss”.

Alla bör stå upp för sin och andras rätt till frihet.

Videon är lätt att sprida och vi hoppas att så många som möjligt får se den. Vi är tacksamma för hjälp med att sprida videon.

Tack för ditt stöd!

Melody Sundberg

Pengar skänkta av Journalistklubben går till Reeyot Alemu

I samband med att Eva Hamilton officiellt avtackats som VD har Journalistklubben gett en gåva till Kalityfonden.

Gåvan, som givits Hamiltons namn, har öronmärkts till att stödja Reeyot Alemu, fängslad journalist i Etiopien. Alemu skrev regimkritiska artiklar som fokuserade på sociala frågor, såsom jämställdhet och fattigdom. Tidningen hon arbetade för, Feteh, kom att stängas ned av regimen.

Alemu är fängslad under den hårt kritiserade anti-terrorismlagstiftningen. Lagen används som ett sätt att stoppa press- och yttrandefrihet, och många journalister, bloggare och oppositionspolitiker har fängslats med hjälp av den. Arresteringen och fängslandet av Alemu har många gånger fördömts av organisationer inom mänskliga rättigheter och pressfrihet. År 2013 gavs UNESCO-Guillermo Cano World Press Freedom-priset till Alemu för hennes arbete för yttrandefrihet.

Pengarna kommer gå till Reeyot Alemus advokatkostnader, samt till sjukvård för behandling av hennes bröstcancer.

 

 

Melody Sundberg

Straffrihetsdagen: Seminarium gällande handbok för journalisters säkerhet

 

journosafety
Foto: Melody Sundberg

De ger oss våra nyheter och ser till att världen inte är en tyst plats. Ändå mördas fler och fler journalister under sina uppdrag. Den 4 november gjordes erfarenhetsutbyten angående journalisters säkerhet i en förändrad värld. Föreläsare från bland annat Röda Korset, Rory Peck Trust och Svenska Afghanistankommittén diskuterade med åhörarna. Seminariet hölls till följd av att man under våren beslutat att ta fram en säkerhetshandbok för frilansjournalister. Arrangörer för dagen var Kalityfonden och Svenska UNESCO-rådet.

Seminariet hölls i samband med den Internationella dagen för att upphäva straffrihet för brott mot journalister. I en debattartikel av frilansjournalisten Martin Schibbye och Svenska UNESCO-rådets generalsekreterare Mats Djurberg, konstateras det att angreppen mot journalister inte minskar trots att händelserna ger stor internationell uppmärksamhet. Även om det under det senaste decenniet mördats 700 journalister, har ingen dömts i 90 procent av fallen. Det stora antalet ouppklarade fall är mycket oroande eftersom det kan sporra fler att döda journalister.

 

johan_persson
Fotografen Johan Persson understryker vikten av att hålla tät kontakt med frilansare ute i fält.
Foto: Melody Sundberg

Frilansare och representanter från organisationerna berättade om sina erfarenheter från arbete i konfliktfyllda länder, och om vad som idag görs för att stödja frilansjournalister. Ett återkommande ämne var vikten av erfarenhetsutbyte, betydelsen av noggranna förberedelser samt att de som hjälper till runt uppdragen, så kallade fixare, skyddas. Ett bra nätverk och kontaktpersoner som inte bara delger erfarenhet och råd, utan också reagerar snabbt vid nödsituationer, är oumbärligt.

Hotet mot budbäraren kommer alltid att finnas – likaså behovet av journalistiken. Därför behövs strategier för hur man ska ta sig runt hoten. Arbete i konfliktzoner kommer alltid att vara farligt och även om det inte finns en gyllene regel som fungerar för varje plats och situation, finns det fortfarande mycket som kan göras för att öka säkerheten.

En attack mot en journalist är en attack mot demokratin och det fria ordet. Säkerhetshandboken som nu ska sammanställas, kommer att bli en samling av erfarenheter och praktiska tips. Den är menad att vara till hjälp före, under och efter det journalistiska uppdraget, i så väl konfliktzoner, naturkatastrofer som andra hotfulla situationer.

För att projektet ska kunna genomföras kan du bidra genom att förhandsbeställa boken. Läs mer om hur du gör det genom att klicka här. Du är också varmt välkommen att bidra med kapitel, idéer och tankar.

 

Melody Sundberg

  • Tweets från seminariet finner du genom att söka på hashtag #journosafety
  • Fler bilder från seminariet kan ses här:

martin_schibbye_journosafety_2 martin_schibbye_journosafety journosafety_panel journosafety_audience johan_persson_journosafety journosafety2

Bidra till handbok för frilansjournalister

Hej,

Svenska Unescorådet i samarbete med Kalityfonden och Reportrar Utan Gränser tog i våras ett initiativ att ta fram en handbok/antologi med praktiska tips för frilansjournalister.

Arbetet påbörjades på pressfrihetens dag i maj 2014 med ett seminarium med fokus på journalisters säkerhet. Utifrån diskussionerna där föddes idén om att sammanställa och dela med sig av erfarenheter. Berättelserna, tipsen och alla konkreta råd ska samlas i en handbok som ges ut på Pressfrihetens dag i maj 2016. En handbok är ett sätt att konkret göra något framåtblickande och ta vara på erfarenheter som finns för att kunna fortsätta rapportera vilket är det bästa sättet att hedra de fängslade, skjutna och mördade kollegorna.

För att detta projekt ska bli möjligt vill jag i dag erbjuda dig att förbeställa säkerhetshandboken.

Alla som garantibeställer minst 100 böcker á 249 kronor får en logga längst bak i boken på en sida där det står typ: Författaren ansvarar för alla fakta och åsikter i »XXX XXX«. Boken hade dock inte kommit till utan ekonomiskt stöd från (XX-loggor).

Man beställer genom att sätta in pengar på Kalityfondens banggiro. När vi har fått in beställningar på minst 1 000 böcker kör vi igång.
Allt överskott går till Kalityfonden.

Beställ genom att sätta in valfri summa på konto 924 996 3597
(clearingnummer: 89011).
Ange betalningsmottagare »Kalityfonden- säkbok«.

  • Handboken ska vara ett stöd vid arbete i konfliktzoner, naturkatastrofer och vid hotfulla situationer. Boken ska vara till hjälp både före, under och efter arbete i fält.
  • Vill du eller din organisation bidra med ett kapitel, med tankar om ett ämne du tycker är det viktigaste så är du välkommen.
  • Har du idéer till kortare ensidesgrejer, mikrotips, så är det också välkommet för att göra boken bläddervänlig.

UPPDATERING: Svenska UNESCO rådet har redan beställt 100 böcker och likaså FOJO.

Allt gott,
Martin Schibbye

 

 

Dawit Isaak 50 år idag

Dawit Isaak brydde sig om sitt land och sitt folk. Detta gjorde att han återvände till Eritrea för att fortsätta utföra sin journalistiska gärning, trots att han visste om riskerna. Det visar inte bara på hur viktig journalistiken var för honom, utan också på en enorm viljestyrka. Kanske är det just denna viljestyrka som än idag, efter 13 år som fängslad, ger honom kraften att fortsätta kämpa.

Idag fyller Dawit 50 år. Vilken är den viktigaste gåva han skulle kunna få, förutom sin frihet och att få vara tillsammans med sin familj?

Det är inte svårt att tänka sig att den största skräcken för en fängslad journalist är att glömmas bort. Att människor ska sluta skriva, sluta berätta, sluta bry sig. Eller med andra ord: Sluta använda sin yttrandefrihet. Du som läser detta har inte fråntagits din yttrandefrihet. Använd den friheten till att göra allt det som Dawit och de många andra fängslade fråntagits att göra. Använd den genom att skriva och tala – mer än någonsin. Använd den till att göra gott. Den viktigaste gåvan vi kan ge de fängslade är att fortsätta deras arbete genom att hjälpa till att sprida budskapet om vår rätt till frihet.

En fängslad journalist får aldrig glömmas bort och det gör Dawits födelsedag extra viktig att uppmärksamma. Grattis på födelsedagen, Dawit. Din kamp för yttrandefriheten kommer aldrig att glömmas.

Melody Sundberg

 

Texter av fängslade Dawit Isaak översätts till tre språk

Den 23 september för 13 år sedan fängslades journalisten och författaren Dawit Isaak i Eritrea. Nu kommer flera av hans texter, samlade i en bok, att översättas med stöd från Kalityfonden och Svenska Akademien.

Boken Hopp – Historien om Moses och Mannas kärlek & andra texter innehåller journalistiska texter från tidningen Setit, som Dawit arbetade för fram till 2001, debutboken Bana – en kärleksberättelse från 1988, samt en teaterpjäs. När Hopp gavs ut 2010 var det första gången ett urval av Dawits prosa, journalistik och dramatik översatts till svenska. Nu kommer boken även att översättas till engelska, franska och tyska.

Dawit är författare och journalist – en person som vill nå ut med sina ord. Idag är han fängslad och bestulen på sin yttrandefrihet, men genom översättningarna kommer en del av hans yttrandefrihet att ges honom tillbaka. Fler kommer att få möjligheten att lära känna Dawit och hans personlighet. En fängslad journalist får aldrig glömmas bort.

Hopp
kommer att ges ut genom Internationella PEN-klubbens projekt Publishers Circle där flertalet förlag ingår. Målet med översättningarna är att texterna ska nå EU, Afrikanska unionen och olika opinionsbildare. Boken kommer att ges ut i begränsad upplaga under 2015.

Översättningarna sker med stöd från Kalityfonden och Svenska Akademien.

Melody Sundberg

 

Säkerhetshandbok för journalister – En början till förändring

Varje år förföljs, hotas, skadas, fängslas och dödas journalister över hela världen. Många förändringar krävs för att göra det journalistiska yrket säkrare. Som en början hölls i samband med Pressfrihetsdagen den 6 maj i år ett seminarium om journalisters säkerhet.

Under seminariet presenterade frilansjournalisten Martin Schibbye bland annat en idé om en säkerhetshandbok för journalister. Det är tänkt att handboken ska vara en hjälp i att planera och genomföra de riskfyllda uppdragen. Den bör vara praktiskt utformad och förutom viktiga råd och tips innehålla erfarenhetsberättelser. Innehållet bör vidare behandla allt ifrån packlistor till hur man lägger tryckförband och information om vad som händer vid en minexplosion. Det är också en fördel om boken är användbar även för andra grupper än journalister, såsom backpackers och turister.

Målet är att boken ska fungera som ett stöd under journalistiskt arbete i konfliktzoner. Att lära sig av andras erfarenheter är en av de viktigaste delarna till att göra arbetet säkrare. En av de viktigaste delarna kommer därför att bli journalisternas egna berättelser, där man delar med sig av erfarenheter – både från då det gått bra och då det gått mindre bra.  Erfarenheter både från före, under och efter ett uppdrag är värdefulla.

Är du journalist är du välkommen att bidra med dina erfarenheter till säkerhetshandboken. Du kan vända dig till Svenska Unescorådet för mer information. De nås på adressen u.infounesco@gov.se . Bidraget bör vara inlämnat senast den 1 oktober 2014, eftersom boken kommer att lanseras under Pressfrihetsdagen i Stockholm den 3 maj 2015. Martin Schibbye är redaktör för boken. Ditt bidrag är mycket välkommet! Läs mer här.

Under seminariet diskuterades också andra vägar att gå för att göra arbetet säkrare. Något som togs upp är att kompetensen måste ökas. Den kompetens och erfarenhet som redan finns bör utnyttjas till fullo, och den måste tas till vara på och tillgängliggöras. Likaså måste riskanalyserna förbättras. De standardformulär för riskanalyser som finns bör jämföras och förbättras. Det måste också klargöras vem man larmar i en nödsituation, och ett internationellt skyddsombud – fungerande som kontaktperson för frilansare – vore värdefullt. Vill du läsa mer om vad som diskuterades under seminariet finns en längre sammanfattning här.

Slutligen behövs fler diskussioner och seminarier i ämnet. Det finns mycket som kan göras för att förbättra säkerheten för journalister. Även små förändringar kan göra stor skillnad. Det finns mycket som måste klargöras och konkretiseras, och ansvarsfrågor måste klaras upp. Den tänkta handboken är en början till förändring.

Martin Schibbyes inledning från seminariet finns att läsa här. Du kan också läsa UNESCO:s rapport World trends in Freedom of Expresson and Media Development här.

Melody Sundberg

Jailing of the innocent is now a reality

aljazeera_staff
Jailed Al Jazeera journalists. Picture source: Al Jazeera.

 

It has happened. Again.

Once again, relatives waiting anxiously.
Once again, a courtroom packed with journalists covering a verdict. A verdict affecting so many.
Once again are journalists, simply for doing their jobs, sentenced to prison.

As their sentences was declared, the faces of those present turned white. Tears began falling down the faces of their relatives, and everyone following the verdict at Twitter was stunned; for Al Jazeeras Baher Mohamed was sentenced to ten years, and Peter Greste and Mohamed Fahmy to seven.

What crime had these journalists committed? What kind of crime gave these harsh prison terms?

The answer is that they had done nothing more than giving us our news.

They had covered protests.They had reported from the happenings after president Mohamed Morsi had been removed from power.

Still, in trials, they were accused of conspiring with the Muslim Brotherhood to broadcast “false news” about the situation in Egypt. The Muslim Brotherhood had supported the former president and had been declared a terrorist organization.

Apparently, interviewing some persons, but not others, will get you locked up behind bars.

So called evidence has been presented. According to Al Jazeera, it included a music video and footage from reports with nothing to do with the case. That the journalists have been cutting their raw footage using a video-editing software has by Egyptian “media experts” been viewed as modification. During each trial, the judge has been wearing sunglasses, and the journalists have been forced to sit in cages. Baher Mohamed received an additional three years for having a spent shell in his pocket. He had found it on the ground during one of the protests.

Many of us have been asking ourselves what kind of sick joke these trials are, but whatever you want to call it, it is something that has robbed the freedom of the innocent.

How this can happen – again – is beyond comprehension. These convictions are a crackdown on press freedom, which is fundamental to democracy and human rights. It sends a grim message to all journalists, bloggers and dissenters, that no one is safe.

These sentences are an attack on freedom of speech, a freedom of speech that belongs to all of us. This affects everyone. The sentences are an alarming sign of a negative trend, a plague, spreading across the globe. To silence journalists and freethinkers is to violate one of our most basic human rights; the right to freely express ourselves through speech, thought, writing, film or photography.

In other words – it is an violation of our right to be free.

But still, there is light. The jailings has sparked an outrage. Thousands are protesting in solidarity with the jailed journalists, and the sentences are being condemned in news, blogs and social media. The campaign #freeajstaff has been going on since the arrests, and it will continue until the journalists are free.

The fight has turned global.

Our thoughts are with Peter, Mohamed, Baher and their families.

Melody Sundberg

Don’t miss this documentary about the jailed journalists:

Jailed journalist Eskinder Nega wins Press Freedom award

Imprisoned journalist and prisoner of conscience Eskinder Nega has recently won the World Association of Newspapers’ Golden Pen of Freedom award. The award is given to a person, a group of people, or an institution who in deed or writing has been working in the cause of press freedom.

In his writing, Eskinder criticized Ethiopia’s use of the anti-terrorism legislation. The legislation, which came into effect in 2009,  has been misused many times, and journalists have been claimed to be terrorists. Many of them have been imprisoned. Eskinder had also suggested that something similar to the Arabic Spring might happen in Ethiopia. Arrested in 2011, Eskinder is currently serving a sentence of 18 years in the Kality prison in Addis Ababa.

Both Eskinder and his wife has earlier been imprisoned for their work for justice and press freedom. Eskinder has been jailed nine times. He knew that he was risking another jail sentence – but the love for his people and his country made him continue his work.

He chose not to run – he chose courage. But for this, he and his wife and son payed with his freedom.

Today, he is living under horrifying circumstances in the notorious Kality prison. Most prisoners do not have a bed; they are sleeping at a cold concrete floor. Food is scarce and the water has to be boiled in order to be safe to drink. The prison is full of lice, fleas and rats, and one can often hear the screaming of prisoners being tortured. In a letter to his eight year son, Eskinder writes:

“ … The pain is almost physical. But in this plight of our family is embedded hope of a long suffering people. There is no greater honour. We must bear any pain, travel any distance, climb any mountain, cross any ocean to complete this journey to freedom. Anything less is impoverishment of our soul. God bless you, my son. You will always be in my prayers.” (Source)

eskinder_nega_and_sonEskinder together with his eight-year-old son. Image source: Tadias.

Eskinder stood up for imprisoned journalists, questioned the government and criticized the law. In a world where journalists are claimed to be terrorists – and are being silenced, threatened, harassed and imprisoned – the work of Eskinder Nega is more important than ever. He is a role model for a new generation of young people who sees it their calling to stand up against injustice.

The journalistic deed will continue, because it can never be jailed.

The Golden Pen award is not only an acknowledgement of Eskinder’s journalistic deed, and for enduring more than a thousand days in jail, but it is also an acknowledgement of the importance of press freedom. The award shows that anyone who is defending freedom of expression, and is viewing human rights as something inviolable, is doing something honorable.

Today, Eskinder will know that he is not forgotten. Today, he will know that the world is standing behind him. Today, he will go with his head held high.

Thank you, Eskinder, for fighting for our freedom.

 

Melody Sundberg

The family of Eskinder Nega asked Martin Schibbye to honor Eskinder and accept the award on his behalf. You can read Martins’ speech here.

 

Legal Support for Reeyot Alemu and Eskinder Nega

Reeyot-Alemu-IWMF
Imprisoned journalist Reeyot Alemu. Image source: CPJ.org.

The Kality Foundation supports the Initiative by Media Legal Defence that has launched a fundraising campaign to support its bid to free Ethiopian journalists Eskinder Nega and Reeyot Alemu.

MLDI has brought a legal challenge to the African Commission and Court of Human Rights, the main human rights tribunals at the African Union, asking them to declare that Reeyot and Eskinder’s conviction under Ethiopia’s anti-terrorist laws breaches their human rights and to stop the abuse of anti-terror laws to silence journalists.

While the legal team all give their time and expertise for free, there will be significant costs in attending hearings, translating numerous legal documents and other court-related expenses. MLDI is asking for donations to help cover these costs.

All contributions to the Kality Foundation for the moment will support this initiative. Donate by clicking here. You can also follow the campaign on Twitter. See hashtag #kality

Eskidner-NEgaa-300x150

Imprisoned journalist Eskinder Nega. Image source: Amnesty.org