Tag Archives: journalist

Bidra till handbok för frilansjournalister

Hej,

Svenska Unescorådet i samarbete med Kalityfonden och Reportrar Utan Gränser tog i våras ett initiativ att ta fram en handbok/antologi med praktiska tips för frilansjournalister.

Arbetet påbörjades på pressfrihetens dag i maj 2014 med ett seminarium med fokus på journalisters säkerhet. Utifrån diskussionerna där föddes idén om att sammanställa och dela med sig av erfarenheter. Berättelserna, tipsen och alla konkreta råd ska samlas i en handbok som ges ut på Pressfrihetens dag i maj 2016. En handbok är ett sätt att konkret göra något framåtblickande och ta vara på erfarenheter som finns för att kunna fortsätta rapportera vilket är det bästa sättet att hedra de fängslade, skjutna och mördade kollegorna.

För att detta projekt ska bli möjligt vill jag i dag erbjuda dig att förbeställa säkerhetshandboken.

Alla som garantibeställer minst 100 böcker á 249 kronor får en logga längst bak i boken på en sida där det står typ: Författaren ansvarar för alla fakta och åsikter i »XXX XXX«. Boken hade dock inte kommit till utan ekonomiskt stöd från (XX-loggor).

Man beställer genom att sätta in pengar på Kalityfondens banggiro. När vi har fått in beställningar på minst 1 000 böcker kör vi igång.
Allt överskott går till Kalityfonden.

Beställ genom att sätta in valfri summa på konto 924 996 3597
(clearingnummer: 89011).
Ange betalningsmottagare »Kalityfonden- säkbok«.

  • Handboken ska vara ett stöd vid arbete i konfliktzoner, naturkatastrofer och vid hotfulla situationer. Boken ska vara till hjälp både före, under och efter arbete i fält.
  • Vill du eller din organisation bidra med ett kapitel, med tankar om ett ämne du tycker är det viktigaste så är du välkommen.
  • Har du idéer till kortare ensidesgrejer, mikrotips, så är det också välkommet för att göra boken bläddervänlig.

UPPDATERING: Svenska UNESCO rådet har redan beställt 100 böcker och likaså FOJO.

Allt gott,
Martin Schibbye

 

 

Säkerhetshandbok för journalister – En början till förändring

Varje år förföljs, hotas, skadas, fängslas och dödas journalister över hela världen. Många förändringar krävs för att göra det journalistiska yrket säkrare. Som en början hölls i samband med Pressfrihetsdagen den 6 maj i år ett seminarium om journalisters säkerhet.

Under seminariet presenterade frilansjournalisten Martin Schibbye bland annat en idé om en säkerhetshandbok för journalister. Det är tänkt att handboken ska vara en hjälp i att planera och genomföra de riskfyllda uppdragen. Den bör vara praktiskt utformad och förutom viktiga råd och tips innehålla erfarenhetsberättelser. Innehållet bör vidare behandla allt ifrån packlistor till hur man lägger tryckförband och information om vad som händer vid en minexplosion. Det är också en fördel om boken är användbar även för andra grupper än journalister, såsom backpackers och turister.

Målet är att boken ska fungera som ett stöd under journalistiskt arbete i konfliktzoner. Att lära sig av andras erfarenheter är en av de viktigaste delarna till att göra arbetet säkrare. En av de viktigaste delarna kommer därför att bli journalisternas egna berättelser, där man delar med sig av erfarenheter – både från då det gått bra och då det gått mindre bra.  Erfarenheter både från före, under och efter ett uppdrag är värdefulla.

Är du journalist är du välkommen att bidra med dina erfarenheter till säkerhetshandboken. Du kan vända dig till Svenska Unescorådet för mer information. De nås på adressen u.infounesco@gov.se . Bidraget bör vara inlämnat senast den 1 oktober 2014, eftersom boken kommer att lanseras under Pressfrihetsdagen i Stockholm den 3 maj 2015. Martin Schibbye är redaktör för boken. Ditt bidrag är mycket välkommet! Läs mer här.

Under seminariet diskuterades också andra vägar att gå för att göra arbetet säkrare. Något som togs upp är att kompetensen måste ökas. Den kompetens och erfarenhet som redan finns bör utnyttjas till fullo, och den måste tas till vara på och tillgängliggöras. Likaså måste riskanalyserna förbättras. De standardformulär för riskanalyser som finns bör jämföras och förbättras. Det måste också klargöras vem man larmar i en nödsituation, och ett internationellt skyddsombud – fungerande som kontaktperson för frilansare – vore värdefullt. Vill du läsa mer om vad som diskuterades under seminariet finns en längre sammanfattning här.

Slutligen behövs fler diskussioner och seminarier i ämnet. Det finns mycket som kan göras för att förbättra säkerheten för journalister. Även små förändringar kan göra stor skillnad. Det finns mycket som måste klargöras och konkretiseras, och ansvarsfrågor måste klaras upp. Den tänkta handboken är en början till förändring.

Martin Schibbyes inledning från seminariet finns att läsa här. Du kan också läsa UNESCO:s rapport World trends in Freedom of Expresson and Media Development här.

Melody Sundberg

Legal Support for Reeyot Alemu and Eskinder Nega

Reeyot-Alemu-IWMF
Imprisoned journalist Reeyot Alemu. Image source: CPJ.org.

The Kality Foundation supports the Initiative by Media Legal Defence that has launched a fundraising campaign to support its bid to free Ethiopian journalists Eskinder Nega and Reeyot Alemu.

MLDI has brought a legal challenge to the African Commission and Court of Human Rights, the main human rights tribunals at the African Union, asking them to declare that Reeyot and Eskinder’s conviction under Ethiopia’s anti-terrorist laws breaches their human rights and to stop the abuse of anti-terror laws to silence journalists.

While the legal team all give their time and expertise for free, there will be significant costs in attending hearings, translating numerous legal documents and other court-related expenses. MLDI is asking for donations to help cover these costs.

All contributions to the Kality Foundation for the moment will support this initiative. Donate by clicking here. You can also follow the campaign on Twitter. See hashtag #kality

Eskidner-NEgaa-300x150

Imprisoned journalist Eskinder Nega. Image source: Amnesty.org