Tag Archives: journalism

Straffrihetsdagen: Seminarium gällande handbok för journalisters säkerhet

 

journosafety
Foto: Melody Sundberg

De ger oss våra nyheter och ser till att världen inte är en tyst plats. Ändå mördas fler och fler journalister under sina uppdrag. Den 4 november gjordes erfarenhetsutbyten angående journalisters säkerhet i en förändrad värld. Föreläsare från bland annat Röda Korset, Rory Peck Trust och Svenska Afghanistankommittén diskuterade med åhörarna. Seminariet hölls till följd av att man under våren beslutat att ta fram en säkerhetshandbok för frilansjournalister. Arrangörer för dagen var Kalityfonden och Svenska UNESCO-rådet.

Seminariet hölls i samband med den Internationella dagen för att upphäva straffrihet för brott mot journalister. I en debattartikel av frilansjournalisten Martin Schibbye och Svenska UNESCO-rådets generalsekreterare Mats Djurberg, konstateras det att angreppen mot journalister inte minskar trots att händelserna ger stor internationell uppmärksamhet. Även om det under det senaste decenniet mördats 700 journalister, har ingen dömts i 90 procent av fallen. Det stora antalet ouppklarade fall är mycket oroande eftersom det kan sporra fler att döda journalister.

 

johan_persson
Fotografen Johan Persson understryker vikten av att hålla tät kontakt med frilansare ute i fält.
Foto: Melody Sundberg

Frilansare och representanter från organisationerna berättade om sina erfarenheter från arbete i konfliktfyllda länder, och om vad som idag görs för att stödja frilansjournalister. Ett återkommande ämne var vikten av erfarenhetsutbyte, betydelsen av noggranna förberedelser samt att de som hjälper till runt uppdragen, så kallade fixare, skyddas. Ett bra nätverk och kontaktpersoner som inte bara delger erfarenhet och råd, utan också reagerar snabbt vid nödsituationer, är oumbärligt.

Hotet mot budbäraren kommer alltid att finnas – likaså behovet av journalistiken. Därför behövs strategier för hur man ska ta sig runt hoten. Arbete i konfliktzoner kommer alltid att vara farligt och även om det inte finns en gyllene regel som fungerar för varje plats och situation, finns det fortfarande mycket som kan göras för att öka säkerheten.

En attack mot en journalist är en attack mot demokratin och det fria ordet. Säkerhetshandboken som nu ska sammanställas, kommer att bli en samling av erfarenheter och praktiska tips. Den är menad att vara till hjälp före, under och efter det journalistiska uppdraget, i så väl konfliktzoner, naturkatastrofer som andra hotfulla situationer.

För att projektet ska kunna genomföras kan du bidra genom att förhandsbeställa boken. Läs mer om hur du gör det genom att klicka här. Du är också varmt välkommen att bidra med kapitel, idéer och tankar.

 

Melody Sundberg

  • Tweets från seminariet finner du genom att söka på hashtag #journosafety
  • Fler bilder från seminariet kan ses här:

martin_schibbye_journosafety_2 martin_schibbye_journosafety journosafety_panel journosafety_audience johan_persson_journosafety journosafety2

Säkerhetshandbok för journalister – En början till förändring

Varje år förföljs, hotas, skadas, fängslas och dödas journalister över hela världen. Många förändringar krävs för att göra det journalistiska yrket säkrare. Som en början hölls i samband med Pressfrihetsdagen den 6 maj i år ett seminarium om journalisters säkerhet.

Under seminariet presenterade frilansjournalisten Martin Schibbye bland annat en idé om en säkerhetshandbok för journalister. Det är tänkt att handboken ska vara en hjälp i att planera och genomföra de riskfyllda uppdragen. Den bör vara praktiskt utformad och förutom viktiga råd och tips innehålla erfarenhetsberättelser. Innehållet bör vidare behandla allt ifrån packlistor till hur man lägger tryckförband och information om vad som händer vid en minexplosion. Det är också en fördel om boken är användbar även för andra grupper än journalister, såsom backpackers och turister.

Målet är att boken ska fungera som ett stöd under journalistiskt arbete i konfliktzoner. Att lära sig av andras erfarenheter är en av de viktigaste delarna till att göra arbetet säkrare. En av de viktigaste delarna kommer därför att bli journalisternas egna berättelser, där man delar med sig av erfarenheter – både från då det gått bra och då det gått mindre bra.  Erfarenheter både från före, under och efter ett uppdrag är värdefulla.

Är du journalist är du välkommen att bidra med dina erfarenheter till säkerhetshandboken. Du kan vända dig till Svenska Unescorådet för mer information. De nås på adressen u.infounesco@gov.se . Bidraget bör vara inlämnat senast den 1 oktober 2014, eftersom boken kommer att lanseras under Pressfrihetsdagen i Stockholm den 3 maj 2015. Martin Schibbye är redaktör för boken. Ditt bidrag är mycket välkommet! Läs mer här.

Under seminariet diskuterades också andra vägar att gå för att göra arbetet säkrare. Något som togs upp är att kompetensen måste ökas. Den kompetens och erfarenhet som redan finns bör utnyttjas till fullo, och den måste tas till vara på och tillgängliggöras. Likaså måste riskanalyserna förbättras. De standardformulär för riskanalyser som finns bör jämföras och förbättras. Det måste också klargöras vem man larmar i en nödsituation, och ett internationellt skyddsombud – fungerande som kontaktperson för frilansare – vore värdefullt. Vill du läsa mer om vad som diskuterades under seminariet finns en längre sammanfattning här.

Slutligen behövs fler diskussioner och seminarier i ämnet. Det finns mycket som kan göras för att förbättra säkerheten för journalister. Även små förändringar kan göra stor skillnad. Det finns mycket som måste klargöras och konkretiseras, och ansvarsfrågor måste klaras upp. Den tänkta handboken är en början till förändring.

Martin Schibbyes inledning från seminariet finns att läsa här. Du kan också läsa UNESCO:s rapport World trends in Freedom of Expresson and Media Development här.

Melody Sundberg

Legal Support for Reeyot Alemu and Eskinder Nega

Reeyot-Alemu-IWMF
Imprisoned journalist Reeyot Alemu. Image source: CPJ.org.

The Kality Foundation supports the Initiative by Media Legal Defence that has launched a fundraising campaign to support its bid to free Ethiopian journalists Eskinder Nega and Reeyot Alemu.

MLDI has brought a legal challenge to the African Commission and Court of Human Rights, the main human rights tribunals at the African Union, asking them to declare that Reeyot and Eskinder’s conviction under Ethiopia’s anti-terrorist laws breaches their human rights and to stop the abuse of anti-terror laws to silence journalists.

While the legal team all give their time and expertise for free, there will be significant costs in attending hearings, translating numerous legal documents and other court-related expenses. MLDI is asking for donations to help cover these costs.

All contributions to the Kality Foundation for the moment will support this initiative. Donate by clicking here. You can also follow the campaign on Twitter. See hashtag #kality

Eskidner-NEgaa-300x150

Imprisoned journalist Eskinder Nega. Image source: Amnesty.org

“Tell the world what you have seen”

The statement made by Martin Schibbye in the  video above was made at the day that he and Johan Persson arrived to Sweden after being released from the Kality prison. English captions are available.

On the eve of June 28th 2011, we put everything at stake by illegally crossing the border from Somalia into Ethiopia. After months of research, planning and failed attempts, we were finally on our way to report on how the ruthless hunt for oil effected the population of the isolated and conflict-ridden Ogaden region. Five days later we lay wounded in the desert sand, shot and captured by the Ethiopian army. When our initial reportage died, another story began. A story about lawlessness, propaganda and global politics. After a Kafkaesque trial we were sentenced to eleven years in prison for terrorism. And we were far from alone. Our cellmates were journalists, writers and politicians persecuted for not bowing down to dictatorship. Our reportage about oil was transformed into a story about ink, and our daily lives turned into a fight for survival inside the notorious Kality prison in Addis Ababa. Exposed to deadly diseases, daily beatings and fierce repression – deprived of our shoelaces and our freedom of speech – we fought to preserve the most valuable thing of all: the freedom to determine who you are and what you believe.

This is when we promised to help other journalists in the same situation. This is when the Kality foundation was created.

Martin and Johan