Detta är Kalityfonden

In English, please read “The Kality Foundation

Man kan inte äta stöduttalanden. Vi vet av egen erfarenhet hur viktigt det är med mat och mediciner när man sitter inlåst som journalist.

Kalityfonden ger ekonomiskt stöd till fängslade reportrar och fotografer över hela världen. Vi kan också tillhandahålla akutbidrag till journalister som riskerar att bli fängslade. Vi har också beslutat att 10 kronor per sålt ex av boken 438 dagar kommer att gå till fonden.

För oss är Kalityfonden ett sätt att fortsätta det journalistiska arbete vi påbörjade när vi gick över gränsen in i Etiopien. En kamp för pressfrihet som kommer att pågå resten av våra liv.

Martin Schibbye och Johan Persson

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter